1) Έχω ακούσει ότι, εκτός από τα γνωστά βιβλία της Καινής ∆ιαθήκης, υπάρχουν και άλλα κείµενα που αναφέρονται στη ζωή του Χριστού, που ονοµάζονται «απόκρυφα». Γιατί;
Πράγµατι, υπάρχουν δεκάδες κείµενα που αναφέρονται στη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Τα κείµενα αυτά ονοµάζονται «απόκρυφα», όχι γιατί η Εκκλησία τα κρύβει (το περιεχόµενό τους είναι γνωστό εδώ
και πολλούς αιώνες), αλλά γιατί δεν τα αποδέχεται ως γνήσια. Κι αυτό συµβαίνει, γιατί έχουν γραφτεί είτε από αιρετικούς που προσπάθησαν να διαστρέψουν την αλήθεια είτε από ευσεβείς χριστιανούς που θέλησαν να συµπληρώσουν µε τη φαντασία τους τα «κενά» που παρουσιάζει, κατά τη γνώµη τους, η Καινή ∆ιαθήκη, όσον αφορά τα παιδικά χρόνια του Χριστού, τα θαύµατά Του κ.ά. Μάλιστα οι συγγραφείς αυτοί, για να δώσουν κύρος στα έργα τους, τα απέδωσαν σε κάποιον Απόστολο, δίνοντάς τους ταυτόχρονα και κάποιον ελκυστικό τίτλο, π.χ. πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, κατά Πέτρον Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο Ιούδα κ.ά. Οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιµετώπισαν το πρόβληµα διαµορφώνοντας ήδη από τον 4ο αιώνα µ.Χ. τον Κανόνα της Καινής ∆ιαθήκης, ο οποίος περιλαµβάνει 27 βιβλία, για τα οποία η Εκκλησία είναι απόλυτα σίγουρη ότι γράφτηκαν από τους Αποστόλους και ότι το περιεχόµενό τους δεν έχει αλλοιωθεί µε το πέρασµα των αιώνων.

2) Πώς γνωρίζουµε ότι αυτά που διηγούνται τα Ευαγγέλια είναι αληθινά;

Πρώτα απ’ όλα, τα Ευαγγέλια γράφτηκαν σε µια εποχή όπου ακόµα ζούσαν πολλοί άνθρωποι που γνώρισαν προσωπικά τον Χριστό και έζησαν από κοντά τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτά. Αν λοιπόν τα Ευαγγέλια περιείχαν κάποια ανακρίβεια ή κάποιο ψέµα, οι εχθροί του Χριστού θα διαµαρτύρονταν και θα αποκάλυπταν την αλήθεια. Όµως κάτι τέτοιο δεν συνέβη! Έπειτα, οι Ευαγγελιστές δεν απέκρυψαν τα γεγονότα εκείνα που «µειώνουν» τους µαθητές του Χριστού, π.χ. έγραψαν ότι σχεδόν όλοι οι Μαθητές εγκατέλειψαν τον Χριστό µετά τη σύλληψή Του στον κήπο της Γεθσηµανή, ότι ο Πέτρος Τον αρνήθηκε τρεις φορές, ότι δεν πίστευαν στο µήνυµα της Ανάστασης που τους µετέφεραν οι Μυροφόρες κ.ά. Αν λοιπόν οι Ευαγγελιστές έγραψαν µια φανταστική ιστορία, γιατί να µην την έγραφαν µε τρόπο που να κολακεύει τους Αποστόλους;