Οι αγίες Κυριαίνα και Ιουλιανή

1η Νοεμβρίου

Έζησαν την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Και οι δύο είχαν αφοσιωθεί σε φιλανθρωπικά έργα. Φρόντιζαν ορφανά, παρείχαν τη βοήθειά τους αφιλοκερδώς σε όποιον την είχε ανάγκη. Δεν ήταν πολύ μορφωμένες αλλά πάντα έβρισκαν τρόπο να στηρίξουν την πίστη αυτών που την χρειάζονταν. Έφεραν στο δρόμο του Θεού πολλούς ειδωλολάτρες. Τις δύο Αγίες συνέλαβε ο ηγεμόνας Μαρκιανός και πίεζε να απαρνηθούν τον Χριστό. Εκείνες όμως, δεν υποχώρησαν στις πιέσεις και έμειναν αμετακίνητες στην πίστη τους. Για αυτή τους την ομολογία ρίχτηκαν στην πυρά.