Ο άγιος μάρτυς Αγαθόνικος και οι συν αυτώ άγιοι

μάρτυρες

Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρέπιος, Ακίνδυνος, Σεβηριανός και Πρίγκηπας

22α Αυγούστου

Όλοι αυτοί έπεσαν άγια θύματα για την πίστη τους στον Χριστό στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.). Ο Αγαθόνικος ήταν από τη Νικομήδεια και είχε κατορθώσει να πείσει πολλούς και από τον επίσημο ακόμα κόσμο των ειδωλολατρών ώστε να έρθουν στην χριστιανική θρησκεία, ενώ ο Ζωτικός εργαζόταν για το Ευαγγέλιο πολύ δραστήρια με κάποιους μαθητές του στα μέρη του Ευξείνου Πόντου.

Συνελήφθησαν από τον Ευτόλμιο, που είχε σταλεί στον Πόντο, για να καταδιώξει χριστιανούς. Στην Κάρπη του Πόντου βρήκε τον Ζωτικό και τους χριστιανούς μαθητές του και τους σταύρωσε. Στη Νικομήδεια έμαθε ότι ο Πρίγκηπας, που ήταν εξέχων ειδωλολάτρης, έγινε χριστιανός από κάποιον Αγαθόνικο. Τότε, συνέλαβε τον Πρίγκηπα και τον Αγαθόνικο και αφού τους μαστίγωσε μαζί με άλλους χριστιανούς, κατόπιν όλους μαζί τους οδήγησε στην Θράκη, που βρισκόταν ο ίδιος ο Μαξιμιανός, για να τους δικάσει. Κατά την πορεία όμως, κοντά στο χωριό Ποταμό, ο Ευτόλμιος σκότωσε τους Ζήνωνα, Θεοπρέπιο και Ακίνδυνο, διότι από τις πληγές στα πόδια δεν μπορούσαν να βαδίσουν. Στη Χαλκηδόνα θανάτωσε τον Σεβηριανό. Και όταν έφθασε έξω από το χωριό Άμμοι στη Σηλυβρία, με βασιλική διαταγή αποκεφάλισε, όπως τους είχε δεμένους, τον Αγαθόνικο και τον Πρίγκηπα και τους άλλους χριστιανούς.

Απολυτίκιον

Νίκης τρόπαιον, κατὰ τῆς πλάνης, Ἀγαθόνικε, λαμπρὸν ἐγείρας, τῶν ἀφθάρτων ἀγαθῶν κατηξίωσαι· τοῦ γὰρ Δεσπότου ζηλώσας τὸν θάνατον, τῆς ἀθανάτου ζωῆς ὤφθης μέτοχος. Μἀρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.