Ο άγιος ιερομάρτυς Ειρηναίος και οι άγιοι μάρτυρες

Ώρ και Όροψις

22α Αυγούστου

Ο Ειρηναίος διέπρεπε μεταξύ των ιερέων της εκκλησίας του Χριστού. Δεν στήριζε μόνο με τη διδασκαλία του και το παράδειγμά του, αλλά άπλωνε τα πνευματικά του δίχτυα και στους απίστους, είχε μάλιστα ελκύσει και αρκετούς. Τον συνέλαβαν γι’ αυτό και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Οι άλλοι δύο, ο Ώρ και ο Όροψις, είχαν το θάρρος να ελέγξουν τον παρευρισκόμενο στα βασανιστήρια έπαρχο. Τότε, είχαν και αυτοί την ίδια τύχη. Βασανίστηκαν μαζί με τον ιερέα και μετά οι τρεις τους ρίχτηκαν στην πυρά. Η φωτιά όμως, αυτή σβήστηκε από βροχή που έπεσε εκείνη την ώρα και τελικά βρήκαν το μαρτυρικό θάνατο με αποκεφαλισμό.