Ο άγιος ιερομάρτυς Φωκάς

Επίσκοπος Σινώπης

22α Σεπτεμβρίου

Καταγόταν από τη Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Ο πατέρας του Πάμφιλος και η μητέρα του Μαρία φρόντισαν να λάβει ο Φωκάς από μικρή ηλικία χριστιανική αγωγή. Ο Άγιος διακρίθηκε τόσο για τις αρετές του, όσο και για την κατάρτισή του σε θέματα που αφορούσαν την Ορθοδοξία. Γνώριζε σε βάθος τις Γραφές και με θέρμη υπηρετούσε τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας αναγνώρισαν τις σπάνιες αρετές και την αφοσίωσή του στο ευαγγελικό έργο του και τον ανακήρυξαν επίσκοπο Σινώπης. Η δράση του δεν αναγνωρίστηκε μόνο από τους χριστιανούς, αλλά και από τον Θεό, Ο οποίος τον τίμησε με το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Μάλιστα τα πολλά θαύματα του αγίου Φωκά είχαν ως αποτέλεσμα να πιστέψουν στον Χριστό και να σωθούν πολλοί ειδωλολάτρες. Ο άγιος Φωκάς μαρτύρησε επί αυτοκρατορίας Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Προτού θανατωθεί από τους ειδωλολάτρες, πληροφορήθηκε το τέλος του με τρόπο θαυμαστό: μια περιστερά κάθισε στο κεφάλι του και αφού του τοποθέτησε ένα στεφάνι, τον προειδοποίησε για το μαρτυρικό θάνατό του.

Ἀπολυτίκιον

Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος ὀφθεὶς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας τὴν παρ’ αὐτοῦ δωρεάν, Φωκᾶ ἱερώτατε· ὅθεν ἱερουργήσας τῷ Σωτῆρι, ὁσίως ἔπιες ἐν ἀθλήσει τὸ ποτήριον τούτου, ᾧ πρέσβευε δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.