Ο οσιομάρτυς Γαβριήλ

2α Φεβρουαρίου

Καταγόταν από την Προκόννησο. Έγινε μοναχός και υπηρετούσε ως κήρυκας της ενορίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Κατηγορήθηκε ως υβριστής της μουσουλμανικής θρησκείας, φυλακίστηκε και βασανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη. Παρέμεινε όμως σταθερός στην πίστη του και, επειδή δεν δέχτηκε να γίνει μουσουλμάνος, αποκεφαλίστηκε στην Πόλη στις 2 Φεβρουαρίου 1676 μ.Χ. Το λείψανο του Αγίου ρίχτηκε στη θάλασσα από τους Τούρκους.