Ανακομιδή Ιερού Λειψάνου του αγίου Αθανασίου

του Μεγάλου, Πατριάρχη Αλεξανδρείας

2α Μαΐου

Τη γιορτή της μνήμης του μεγάλου αθλητή και προμάχου της ορθοδοξίας Αθανασίου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας εορτάζει η Εκκλησία μας στις 18 Ιανουαρίου. Στις 2 Μαΐου γιορτάζεται η μνήμη της ανακομιδής του αγίου λειψάνου του. Και με την ιερή αυτή ευκαιρία η Εκκλησία αφιερώνει στο μέγα ήρωα ύμνους, αποδίδοντας πιστά τις αρετές του, τους αγώνες του και τα υπέροχα πνευματικά και ηθικά του πλεονεκτήματα.

Κατά τους ύμνους αυτούς ο Αθανάσιος με τις αστραπές του κηρύγματός του φώτισε αυτούς που βρίσκονταν στο σκοτάδι, αγωνίστηκε για την πίστη χωρίς να λογαριάζει κανένα κίνδυνο σαν αληθινός ποιμένας, έδιωξε κάθε πλάνη σαν ασάλευτος βράχος της του Χριστού Εκκλησίας. Άλλοι ύμνοι τον χαιρετίζουν ως τη μεγάλη σάλπιγγα της Εκκλησίας, τον κανόνα των αρετών, τον θαυμάσιο νου, το θεμέλιο των Πατριαρχών, την οξύτατη γλώσσα, τον διαυγή οφθαλμό, το φωτεινό φάρο, τον πέλεκυ που κόβει κάθε αίρεση και καίει με τη φωτιά του πνεύματος. Κι ακόμα ως τον άκαμπτο στύλο, τον άσειστο πύργο, τον χρυσορρόαν Νείλο, τον επώνυμο της αθανασίας, τον πυρσό που υψώνεται στον ουρανό, τον ακατάβλητο πύργο, τον ταξιάρχη της παρατάξεως του Θεού, τον θεοφόρο ποταμό της χάριτος, τη δόξα των Αρχιερέων, τον αήττητο νικητή, αυτόν που έκοψε τις φάλαγγες των αιρετικών με τη δύναμη του Πνεύματος, αυτόν που έστησε τα τρόπαια της Ορθοδοξίας σε όλη την οικουμένη.

Κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία απέδωσε την τιμή και την ευγνωμοσύνη της στον ιερό άντρα, για τον οποίο δίκαια λέχθηκε ότι αναδείχτηκε ο ηρωικότερος των αγίων και ο αγιότερος των ηρώων και του οποίου μιμητές φάνηκαν έπειτα οι μεγάλοι Πατέρες και αγωνιστές της πίστης, μέσω των οποίων καταβλήθηκε η θρασεία και πολυκέφαλη αίρεση και νίκησε και έλαμψε το Ορθόδοξο δόγμα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’

Στῦλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, Ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον ἀνακηρύξας, κατήσχυνας Ἄρειον, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.