Η κατάθεση της τιμίας Εσθήτος

της Υπεραγίας Θεοτόκου

στον ιερό ναό των Βλαχερνών

2α Ιουλίου

Το ιερό ένδυμα της Θεομήτορος βρέθηκε στην Παλαιστίνη από δύο πατρίκιους, τον Γάλδιο και τον Κάνδινο, όταν πήγαιναν στους Ιερούς Τόπους των Ιεροσολύμων για να προσκυνήσουν. Την τίμια Εσθήτα (Ζώνη) είχε στην κατοχή της μία γυναίκα Εβραία, η οποία τη φύλαγε με ευλάβεια μέσα σε ένα κιβώτιο. Ο Γάλδιος και ο Κάνδινος κατάφεραν να πάρουν το ιερό ένδυμα από τη γυναίκα, το οποίο με πολλή προσοχή μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και το παρέδωσαν στον αυτοκράτορα Λέοντα τον Α’ (457 – 474 μ.Χ.). Ο αυτοκράτορας ασπάστηκε το άγιο ένδυμα και του απέδωσε τις τιμές που του έπρεπαν. Η τίμια Εσθήτα τοποθετήθηκε σε χρυσή λάρνακα που εναποτέθηκε στον ιερό ναό των Βλαχερνών, τον οποίο είχε κτίσει το 450 μ.Χ. η Πουλχερία, κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου και σύζυγος του αυτοκράτορα Μαρκιανού (451 – 457 μ.Χ.). Η Εσθήτα αυτή υπήρχε μέσα στο ναό των Βλαχερνών μέχρι το 820 μ.Χ. Αλλά ο ναός αυτός το 1070 κάηκε. Αφού ανοικοδομήθηκε, από απροσεξία ξανακάηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1434. Στο ναό των Βλαχερνών είχαν κατατεθεί τα εντάφια σπάργανα της Θεοτόκου, τα οποία είχαν σταλεί από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιο. Έτσι, με τη μέριμνα των θεοσεβών πατρικίων Γάλδιου και Κάνδινου, η τίμια Εσθήτα της Θεομήτορος βρέθηκε στην πανένδοξη Κωνσταντινούπολη.

Ἀπολυτίκιον

Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ Πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα· ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖται καὶ χρόνος. Διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.