Ο άγιος Ιουβενάλιος

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

2α Ιουλίου

Ο Ιουβενάλιος διετέλεσε πατριάρχης επί 28 συνεχή χρόνια και υπήρξε σύγχρονος των βασιλέων Θεοδοσίου του Μικρού, της Πουλχερίας, του Μαρκιανού και του Λέοντος του Α’. Στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο, η συμμετοχή του Ιουβενάλιου ήταν σημαντική, διότι ήταν άνδρας όχι μόνο μεγάλου ζήλου, αλλά και λόγου και παιδείας. Ο Ιουβενάλιος έγραψε για την Κοίμηση της Θεοτόκου και τη Μετάστασή της, και έτσι γνωρίζουμε ποιοι ήταν στην κηδεία της και τι συνέβη. Επίσης, αυτός είναι που έστειλε στον αυτοκράτορα Μαρκιανό τα εντάφια σπάργανά της, που κατατέθηκαν στο ναό των Βλαχερνών. Πέθανε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δοσίθεου, το έτος 457 μ.Χ.