Η προφήτις Άννα

3η Φεβρουαρίου

Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ και καταγόταν από τη φυλή του Ασήρ, ογδόου γιου του Ιακώβ. Παντρεύτηκε πολύ νέα και μετά από επτά χρόνια έμεινε χήρα. Από ‘κεί και πέρα έζησε μόνη της, χωρίς να έρθει πλέον σε νέο γάμο. Παρηγοριά και ευχαρίστησή της ήταν η προσευχή, η νηστεία, η ανάγνωση των Γραφών, η φιλανθρωπία και η συχνή παρουσία της στο Ιερό σε όλες τις πρωινές και εσπερινές δεήσεις. Για τον τρόπο αυτό της ζωής της το Άγιο Πνεύμα μετέδωσε στην Άννα το προφητικό χάρισμα. Αξιώθηκε μάλιστα, αν και 84 ετών τότε, να υποδεχθεί στο Ναό μαζί με τον δίκαιο Συμεών το Θείο Βρέφος. Κατά τη συνάντηση αυτή, η καρδιά της Άννας υπερχάρηκε και σκίρτησε. Πλησίασε, προσκύνησε το Παιδί και κατόπιν, αφού ευχαρίστησε και δοξολόγησε τον Θεό, διακήρυττε ότι ήρθε ο Μεσσίας προς όλους, όσοι ζούσαν περιμένοντας με ειλικρινή ευσέβεια τη λύτρωση του Ισραήλ.