Η αγία μεγαλομάρτυς Ειρήνη

5η Μαΐου

Μεγάλο παράδειγμα πίστης στον Ένα και αληθινό Θεό αποτελεί η αγία Ειρήνη. Γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδών της Περσίας και το πρώτο της όνομα ήταν Πηνελόπη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Λικίνιος και ήταν έπαρχος ενώ η μητέρα της ονομαζόταν Λικινία.Από έξι χρονών η Πηνελόπη άρχισε την γραμματική της εκπαίδευση σ’ έναν από τους πιο σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελλιανό. Της έμαθε πολλά ο σοφός διδάσκαλος. Ένα όμως δεν της έμαθε. Για τον Χριστό. Και αυτό το κατόρθωσε μια απλή χριστιανή υπηρέτρια του Λικινίου, που με τη Θεία Χάρη κατέκτησε την καρδιά της αρχοντοκόρης. Η Πηνελόπη ένιωσε μεγάλη χαρά που έμαθε την πραγματική αλήθεια της ζωής και επιδίωξε αμέσως να βαπτισθεί χριστιανή. Πήρε το όνομα Ειρήνη και αμέσως τον σταυρό της χριστιανικής ζωής.

Από εδώ και πέρα η Ειρήνη άρχισε μια πνευματική πορεία, που περνά δια μέσου πυρός και σιδήρου. Όταν ο Λικίνιος έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να την σκοτώσει με κλοτσιές. Αλλά από θαύμα το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε αυτόν. Τότε επικράτησε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των εκεί παρευρισκομένων ανθρώπων. Αλλά η Ειρήνη τους καθησύχασε με τα λόγια του Χριστού: «Παντα δυνατα τω πιστευοντι» (Μαρκ. θ΄ 23). Δηλαδή όλα είναι δυνατά σ’ εκείνον που πιστεύει. Και πράγματι, με θαυμαστή πίστη προσευχήθηκε και ο πατέρας της σηκώθηκε ζωντανός. Τότε, οικογενειακώς όλοι βαπτίστηκαν χριστιανοί.

Της Αγίας Ειρήνης οι δοκιμασίες και τα μαρτύρια ήταν πολλά. Αλλά πάντα έβγαινε ζωντανή μέσα από αυτά διότι είχε μεγάλη και ζωντανή πίστη κι έτσι πίστευσαν μυριάδες ανθρώπων. Περιόδευσε σε αρκετούς τόπους και δίδαξε το λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα, ιδιαίτερα με το παράδειγμα της ζωής της. Τα πολλά θαύματα της Αγίας έγιναν αφορμή να βαπτιστούν χιλιάδες ψυχές. Στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο όπου έζησε με προσευχή και άσκηση.

Ἀπολυτίκιον

Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα ἰχνηλατοῦσα σεμνή, Εἰρήνης ἐπώνυμος δι’ ἐπιπνοίας Θεοῦ ἐδείχθης πανεύφημε. Σὺ γὰρ τοῦ πολεμίου τὰς ἐνέδρας φυγοῦσα ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν ὡς παρθένος φρόνιμη· διὸ Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη, εἰρήνην ἡμῖν αἴτησαι.

Ἦχος α’ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη σὲ Εἰρήνην ἐκάλεσε, σὺ γὰρ τὴν εἰρήνην βραβεύεις τοὶς τελοῦσι τὴν μνήμην σου, καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαὶς πνευματικαίς, προστρέχουσι τῶ θείω σου ναῶ, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων, τὴ τρισηλίω παρισταμένη θεότητι, Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὴν μνήμην αὐτῆς τελέσωμεν, τὸν ἀντιδοξάσαντα αὐτήν, Χριστόν μεγαλύνοντες.