Ο όσιος Βουκόλος

6η Φεβρουαρίου

Τιμάται ο άγιος Βουκόλος ως o πρώτος Επίσκοπος της Σμύρνης έχοντας εκλεχθεί και εγκατασταθεί από τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, όταν αυτός μεταβαίνοντας στην Έφεσο είχε την επιστασία των Εκκλησιών της Μικράς Ασίας.

Στη διακονία του αυτή ο ζηλωτής Ιεράρχης με την καλή παιδεία υπηρέτησε με όλη την ευσυνειδησία, τη θερμότητα και την αυταπάρνηση των ηρωικών και μαρτυρικών εκείνων χρόνων. Υπήρξε πατέρας προς τους χριστιανούς του και στη διδασκαλία και στην υπεράσπισή τους, όταν κινδύνευαν από τους εχθρούς του Ευαγγελίου. Ως προς τα ειδωλολατρικά πλήθη φερόταν με θαυμάσια σύνεση και αγάπη προσέχοντας να μην τους ερεθίζει, αλλά και προσπαθώντας με όλη την τέχνη να ελκύει πολλούς από αυτούς στη χριστιανική πίστη.

Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι προς τιμήν του τονίζουν την ειλικρινή πίστη του, την ανυπόκριτη αγάπη του, του νου του την καθαρότητα, το ύψος της ταπεινώσεώς του. Θεωρούν ακόμα ότι ο άγιος Βουκόλος είναι αυτός που υπέδειξε ως διάδοχό του τον Πολύκαρπο.