Ο όσιος Βαρσανούφιος

6η Φεβρουαρίου

Περίφημος για την αρετή και τη σοφία του, ασκητής του 6ου αι. μ.Χ., άσκησε ισχυρή επίδραση στους συγχρόνους του και τους μεταγενέστερους. Ήταν Αιγύπτιος. Ήρθε στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσει και έγινε μοναχός από κάποιον ερημίτη Μάρκελλο. Μετά από αρκετές περιπλανήσεις κατέληξε στη Μονή του Σερίδου στη Γάζα. Αρχικά έμεινε στο κελλί της Μονής, το οποίο έπειτα παραχώρησε στον αββά Ιωάννη, τον επονομαζόμενο “προφήτη”. Ο ίδιος εγκαταστάθηκε σε κάθισμα πάνω από τη Μονή. Εκεί έμεινε έγκλειστος δεκαοκτώ χρόνια. Δεν δεχόταν κανέναν άλλον εκτός από τον ηγούμενο Σέριδο, που του έφερνε κάθε εβδομάδα τη Θεία Κοινωνία, τρία ψωμάκια και νερό. Η μόνη επαφή του με τον κόσμο ήταν οι αποκρίσεις που έδινε σε ερωτήσεις μοναχών της Μονής και επισκεπτών μέσω του ηγουμένου. Μετά το θάνατο του τελευταίου, υπέργηρος ήδη, απομονώθηκε τελείως και σε λίγο καιρόκοιμήθηκε. Η μνήμη του εορτάζεται μαζί με τη μνήμη του αββά Ιωάννη.

Ο αββάς Δωρόθεος συνέλεξε τις Αποκρίσεις του οσίου Βαρσανουφίου μαζί με άλλες του αββά Ιωάννη του Προφήτη, που φανερώνουν ποιμαντική δεξιοτεχνία και καταπληκτική διάκριση.