Χαιρετίσματα στους μπλε-μπλουζάκιδες
Από τον Σπαρτιάτη με αγάπη και ιδιαίτερα στον αγαπημένο μου κ.Κώστα και κ. Ηλία.