Αν κερδίσει το Κατηχητικό μου σε αυτό το giveaway ο κύριος Γιώργος θα κεράσει παγωτό τα μεγάλα κεφάλια του Μηνύματος.
(λέμε τώρα)
Αυτά καλές γιορτές
(αν και αργούν)