12η Ιουνίου

O όσιος Oνούφριος

Καταγόταν από την Περσία. Από πολύ νωρίς εξέφρασε την επιθυμία να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Κύριο. Αρνήθηκε τις εγκόσμιες απολαύσεις και εντάχθηκε σε μία κοινοβιακή αδελφότητα. Στο κοινόβιο αυτό, που βρισκόταν στην Ερμούπολη των Θηβών, πήρε τα πρώτα μαθήματα άσκησης και εγκράτειας. Χάρις στη βαθιά πίστη και ταπεινοφροσύνη του ξεχώρισε ανάμεσα στους αδελφούς, οι οποίοι τον περιέβαλλαν με την απεριόριστη αγάπη και το θαυμασμό τους. Όταν άκουσε για πρώτη φορά το βίο του προφήτη Ηλία και του Ιωάννου του Προδρόμου, θέλησε να φύγει για την έρημο μιμούμενος τη ζωή των εκεί ασκητών. Πρότυπο ασκητικής ζωής ο Ονούφριος, έμεινε στην έρημο και, μάλιστα, επί 60 χρόνια δε συνάντησε άνθρωπο! Κάποτε ο μοναχός Παφνούτιος, που ταξίδευε στην έρημο μέρες προκειμένου να συναντήσει κάποιον ασκητή, βρήκε τον Ονούφριο κάτω από ένα φοίνικα. Ο Όσιος ήταν γυμνός, σκεπασμένος από τη λευκή γενειάδα του. Ο Παφνούτιος έμαθε τα πάντα για το βίο του ασκητή, ο οποίος άφησε την τελευταία πνοή μπροστά του. Όταν πέθανε, ο Παφνούτιος έσκισε στα δύο το πανωφόρι του και τον σκέπασε με το μισό. Έθαψε το άγιο λείψανο κάτω από το φοίνικα. Μετά την ταφή του, η καλύβα του Αγίου έπεσε, ξεράθηκε ο φοίνικας και το νερό που έτρεχε στέρεψε!

Διαβάστε περισσότερα για τον όσιο Ονούφριο...

Ἀπολυτίκιον τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου καὶ τοῦ ὁσίου Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου

Tῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐν σαρκὶ μιμησάμενοι, ὤφθητε ἐρήμου πολῖται, καὶ χαρίτων κειμήλια, Ὀνούφριε Αἰγύπτου καλλονή, καὶ Πέτρε τῶν ἐν Ἄθῳ ὁ φωστήρ· διὰ τοῦτο τοὺς ἀγῶνας ὑμῶν ἀεὶ τιμῶμεν ἀναμέλποντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι' ὑμῶν πᾶσιν ἰάματα.

Ἀπολυτίκιον τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου

Tῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν, Ὀνούφριε· νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών , θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ πᾶσιν ἰάματα.