Μεγάλη Δευτέρα

Την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μάς προβάλλει τον δίκαιο Ιωσήφ ως πρότυπο αγνότητας, σωφροσύνης και συνειδητής αγάπης προς τον Θεό.

Επίσης, μας θυμίζει την άκαρπη συκιά την οποία καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε.

Ο Χριστός, περπατώντας στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, την επόμενη ημέρα από την είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα, είδε μια μεγάλη συκιά με καταπράσινο φύλλωμα και την πλησίασε με σκοπό να κόψει ένα σύκο. Όμως διαπίστωσε ότι η συκιά δεν είχε καθόλου καρπούς. Τότε ο Ιησούς, απευθυνόμενος στο δέντρο, είπε: «Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπός γένηται εἰς τόν αἰῶνα» (= να μη βγει ποτέ πλέον καρπός από εσένα στον αιώνα) και η συκιά την ίδια στιγμή ξεράθηκε.

Με το θαύμα αυτό ο Χριστός μάς προτρέπει να αγωνιζόμαστε, ώστε να αποκτούμε καρπούς αρετών και να μην είμαστε άκαρποι όπως η συκιά.

Σταυρό και στην Ανάσταση. Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα σηματοδοτεί την πορεία Του προς το Πάθος. Σε λίγες ημέρες θα μαρτυρήσει και θα θανατωθεί στον Σταυρό, για να νικήσει τον θάνατο και να χαρίσει τη ζωή.

Από την Αγία Γραφή

Ο πάγκαλος Ιωσήφ

Σκέψεις για τον πάγκαλο Ιωσήφ

Γέμισε τη ζωή σου με καρπούς