Μεγάλη Τρίτη

Kατά την Αγία και Μεγάλη Τρίτη η Εκκλησία μάς θυμίζει την παραβολή των δέκα παρθένων και μας καλεί να ετοιμαστούμε όπως οι πέντε συνετές παρθένες, για να υποδεχτούμε τον ουράνιο Νυμφίο, τον Χριστό, κρατώντας τις λαμπάδες των αρετών μας αναμμένες.

Επίσης, μας καλεί, φέρνοντας μπροστά μας και την παραβολή των ταλάντων, να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός.

Από την Αγία Γραφή

Η παραβολή των δέκα παρθένων

Η παραβολή των ταλάντων