Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....
Πέρασαν άνθρωποι πολλοί πάνω από αυτό τον κόσμο πο
υ τον ονειρεύτηκαν
πιο όμορφο, πιο χαρούμενο. Προσπάθησαν να τον αλλά
ξουν μα δίχως αποτέλεσμα.
Πρώτα γιατί ξέχασαν να προσθέσουν την αγάπη στο Θεό
και τους ανθρώπους κι
έπειτα γιατί προσπάθησαν να ξεκινήσουν αλλάζοντας ό
χι τον εαυτό τους, μα τους
άλλους. Υπήρξαν κι εκείνοι όμως που έλαβαν υπόψη
τα δύο αυτά συστατικά και
δημιούργησαν γύρω τους μια κοινωνία αγάπης. Μια κοι
νωνία που όλοι έχουμε γευθεί
στο Κατηχητικό Σχολείο....

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας όταν το χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, δείτε την Πολιτική Απορρήτου.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο