ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 15

Οι επτά άγγελοι και οι επτά πληγές 1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 1 Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό, μεγάλο και θαυμα­στό: Εφτά αγγέλους που είχαν...