ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 16

Οι επτά φιάλες της οργής του Θεού 1 Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 1 Μετά άκουσα μια δυνατή φωνή από το ναό να λέει στους επτά αγγέλους: «Πηγαίνετε κι αδειάστε στη...