ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 17

Η μεγάλη πόρνη και το θηρίο 1 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ’ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, 1 Ήρθε τότε ένας από τους επτά αγγέλους που κρατούσαν τις...