ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 18

Η πτώση της Βαβυλώνας 1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ,  1 Ύστερα απ’ αυτά, είδα έναν άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό· είχε μεγάλη εξουσία, κι η γη φωτίστηκε από τη...