ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 21

Ο καινούργιος ουρανός και η καινούργια γη 1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 1 Τότε είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη. Ο πρώτος ουρανός κι η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί,...