ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 3

Επιστολή στην εκκλησία των Σάρδεων 1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ. 1 «Στον άγγελο της εκκλησίας των Σάρδεων γράψε: Να τι λέει...