ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 6

Οι επτά σφραγίδες 1 Καὶ εἶδον ὅτι ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· ἔρχου. 1 Είδα τότε το Αρνίο ν’ ανοίγει την πρώτη απ’ τις επτά σφραγίδες, κι άκουσα ένα από τα τέσσερα όντα να λέει με φωνή...