ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2

Η αποστολική σύνοδος 1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον· 1 Έπειτα, μετά δεκατέσσερα χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυ­μα με το Βαρνάβα παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. 2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ...