ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 5

Άγνωστο το πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου 1 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι·  1 Σχετικά με το χρόνο του ερχομού του Κυρίου, αδερφοί, δε χρειά­ζεται να σας γράψουμε, 2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου...