ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 1

Χαιρετισμός 1 Ἰάκωβος, Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 1 Ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαι­ρετίζει τους χριστιανούς που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κό­σμο. Πίστη και σοφία 2 Πᾶσαν...