ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 5

Η σκληρότητα των πλουσίων 1 Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις· 1 Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας, που όπου να ’ναι έρχονται. 2 ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἱμάτια...