ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ 4

Το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης 1 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 1 Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζον­ται πως έχουν...