ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 11

Οι γυναίκες στη λατρεία 1 Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 1 Μιμηθείτε εμένα, όπως κι εγώ μιμούμαι το Χριστό. 2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε. 2 Είστε αξιέπαινοι, αδερφοί, γιατί σε όλα με...