ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 14

 Η σωστή εκδήλωση των χαρισμάτων στη λατρεία 1 Διώκετε τὴν ἀγάπην· ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. 1 Να επιδιώκετε, λοιπόν, την αγάπη, και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προ­φητείας. 2 ὁ γὰρ λαλῶν...