ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 5

Καταδίκη της ανηθικότητας από την εκκλησία 1 Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 1 Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώ­σεις πορνείας, και μάλιστα τέτοιου...