ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 6

Προσφυγή σε ειδωλολατρικά δικαστήρια 1 Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 1 Όταν κάποιος έχει μια διαφορά μ’ έναν άλλο χριστιανό, πώς τολ­μάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρών δικα­στών και όχι...