ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 14

 Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στο Ικόνιο 1 Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 1 Στο Ικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλη­σαν τόσο πειστικά,...