ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 22

Απολογία του Παύλου προς τους Ιουδαίους των Ιεροσολύμων 1 Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. 1 «Άντρες, αδελφοί και πατέρες! Ακούστε με τι έχω να απολογηθώ ενώπιόν σας αυτή τη στιγμή». 2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ...