ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4

Το παράδειγμα του Αβραάμ 1 Τί οὖν ἐροῦμεν Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι κατὰ σάρκα; 1 Τι θα πούμε, λοιπόν, πως συνέβη με τον πρόγονό μας τον Αβραάμ; 2 εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ’ οὐ πρὸς Θεόν. 2 Γιατί, αν ο Αβραάμ βρήκε τη σωτηρία με...