ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7

Ο νόμος δεν ισχύει πια 1 Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί· γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ· ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ; 1 Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά, αδελφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο, όσο είναι ζωντανός. 2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ...