Οι άγιοι έγιναν άγιοι γιατί είχαν τη δύναμη να ξαναρχίζουν κάθε μέρα από την αρχή την προσπάθειά τους.