Άγιος είναι εκείνος που πέφτει χίλιες φορές και σηκώνεται χίλιες μία.