Η αγάπη αναζητεί πάντα ένα τρόπο. Η αδιαφορία βρίσκει πάντα μια δικαιολογία.