Όποιος νίκησε τον εαυτό του δεν έχει να φοβηθεί κανέναν άλλον αντίπαλο.