Συχνά αντιπαθούμε μερικούς ανθρώπους όχι για το τι είναι, αλλά για το τι είμαστε.