Ο Άσωτος της παραβολής, όταν έφτασε σε απόγνωση, βρήκε διέξοδο. Γιατί γνώριζε και το σπίτι και τον Πατέρα.