Όποιος γνωρίζει τους άλλους, είναι μορφωμένος· όποιος όμως γνωρίζει τον εαυτό του είναι σοφός.