Βοήθα όλους όσους μπορείς. Προτίμα, όμως, εκείνους που δε θα μπορέσουν να σου το ανταποδώσουν.