Αν τον παλιό εαυτό μας δεν τον γκρεμίσουμε, δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τον καινούργιο.