Εκείνος που δεν έχει του άλλου τα ελαττώματα, νομίζει πως δεν έχει κανένα.