Ένας ελεήμων άγιος συνήθιζε να λέει: «Ο Θεός δεν έχει άλλα χέρια από τα δικά μας».